Vyššie ja

Čo je to Vyššie Ja?

Vyššie Ja (VJA) predstavuje súbor duchovných bytostí s vyššou úrovňou vedomia, ktoré stoja vo vzťahu k človeku ako vnútorný duchovný sprievodca, poradca a učiteľ. Sú to duše, ktoré prešli mnohými fyzickými inkarnáciami. Tieto duše pracujú vo vyšších dimenziách, kde čas, tak ako ho poznáme, neexistuje a preto môžu pracovať s energiami vytvorenými v našich minulých, paralelných i budúcich životoch.  V týchto dimenziách nie je ego, negatívny princíp, ktorý vlastní každý inkarnovaný človek. Neustále nás testujú, ako ďaleko sme v našom chápaní seba samých a nakoľko sami aktívne vytvárame negatívne energie, ktoré sa zvonka prezentujú ako strach, hnev, rozčúlenie, nenávisť, závisť, odsudzovanie a podobne.

Každý človek má svoje Vyššie Ja. Počet bytostí vo VJA nie je pevne stanovený. VJA sa nám snaží pomáhať. Tichým, vnútorným hlasom intuície sa nás snaží viesť po správnej ceste v našej inkarnácii. Priamo však VJA pomáha človeku, iba ak o to požiada. Je to preto, aby sa človeku zachovala možnosť slobodnej voľby v akejkoľvek situácii. VJA nikdy nepotláča slobodnú vôľu klientovej duše. Navyše nato, aby človek Vyššiemu Ja rozumel – požiadal o pomoc, musí byť na to pripravený. To práve vyjadruje vôľou – áno, chcem.

Comments are closed.

Scroll to top