SRT 1

Čo je možné pomocou SRT riešiť?

Podobne, ako pri regresnej terapii, neexistuje problém, ktorý by sa nemohol pomocou SRT riešiť. Obe metódy skúmajú to isté, akurát každá iným spôsobom. Každý jeden „problém“, ktorý máme, či už je zdravotný, vzťahový alebo akýkoľvek iný, má niekde svoje korene - príčiny.

SRT je práca s Duchom a na úrovni duše. Pri SRT klient ani nemusí vedieť, o aký koreň či príčinu išlo (aj keď to často odhalíme), podstatné je, že negatívny program či blok je nahradený pozitívnym, alebo odblokovaný.  Tým prichádza k uvoľneniu v prítomnosti, na fyzickej úrovni, emocionálne, ale aj na úrovni duše. To je aj dôvod, prečo je možné SRT vykonávať na diaľku, bez fyzickej prítomnosti klienta.

Niekoľko príkladov, čo je možné pomocou SRT riešiť:

 • disharmonické energie, ktoré pochádzajú z traumatizujúcich zážitkov (traumy z detstva, ale i z minulých existencií), rôzne nedoriešené emócie
 • nevysvetliteľný strach, fóbie, stavy úzkosti
 • nespavosť
 • problémy s učením, stresom voči škole či konkrétnemu predmetu
 • nízke sebavedomie
 • depresia
 • nedostatok energie
 • medziľudské vzťahy – rodinné, partnerské, pracovné
 • trápenia súvisiace s rozchodom, odlúčením, stratou zamestnania
 • problémy s prosperitou, chýbajúci pocit hojnosti a vnútornej rovnováhy
 • negatívne programy vo vedomí, podvedomí, duši i tele
 • prekliatia, prísahy, sľuby i z minulých životov
 • duchovné parazity, diskarnáty a ďalšie entity
 • vyčistenie predmetov, domov, bytov, rastlín a zvierat od negatívnych energií
 • odblokovať programy, ktoré bránia liečeniu na fyzickej úrovni
 • oslobodenie duše
Scroll to top