Sebadeštrukčný program

Sebadeštrukčný program a ako sa ho zbaviť

TRESTÁTE SA AJ VY?

V ostatnom čase v terapiách s mojimi klientmi čistíme hlavne rôzne sebadeštrukčné vzorce. Najčastejšie sa objavujúcim takýmto vzorcom je sebatrestanie.

O čo ide?

Sebatrestanie ako najčastejší sebadeštrukčný program

Ide o negatívnu motiváciu trestať sám seba a tým „odčiniť“ svoje skutky, ktoré vnímame ako zlé, či nesprávne. Vždy, keď urobíme niečo zlé, dostavia sa u nás pocity viny. A zvyčajne (hneď za tým) túžba trestať samého seba, aby sme ten „zlý skutok“ odčinili.

Človek je jediná žijúca bytosť, ktorá sa dokáže trestať veľakrát za jeden jediný svoj prehrešok. Každá iná bytosť na tejto planéte zaplatí zvyčajne iba raz, ak spraví nejaký prešľap. No my – ľudia, si to vyčítame týždne, mesiace – ba dokonca veľakrát aj roky.

Učíme sa to v podstate už od malička. Rodičia, učitelia a iné autority nás už od útleho detstva učili pociťovať vinu, alebo výčitky svedomia, ak sme urobili niečo „zlé“.

Čo ste zvyčajne počúvali ako deti, ak ste urobili niečo zlé? Zrejme to boli vyhrážky, niekedy možno aj ozajstný trest – či už fyzický, alebo nejaký iný. Vedú nás k tomu teda od malinka – ak spravím niečo zlé, zaslúžim si trest.

No ani naším rodičom to nemôžeme vyčítať – pretože aj oni tak boli vychovávaní, veľa krát ešte tvrdšie, ako my. Nesie sa to z generácie na generáciu v podstate už storočia.

Niekedy je pocit viny tak silný, že si ho prenášame dokonca aj do ďalších existencií. Niet sa preto čo čudovať, keď pri práci natrafím na programy sebatrestania, alebo viny, ktoré si nesieme z minulých životov.

Tieto príčiny pocitov viny a následného sebatrestania bývajú veľmi zložité. A častokrát sú aj podvedomé. Alebo dokonca ide o presvedčenie duše, že sa „musí“ za niečo potrestať. Takže na vedomej úrovni o ňom ani nevieme. No akonáhle sebadeštrukčný program vznikne, naberá na sile a postupne preberá doslova kontrolu nad našou existenciou. Môže spôsobovať problémy, ktoré môžu u človeka zničiť doslova všetky pozitívne príležitosti.

Dobrou správou je, že ak sme si takýto sebadeštrukčný program vytvorili, vieme sa ho aj zbaviť. Nie vždy je to jednoduché, pretože takéto programy sa ukladajú akoby vo vrstvách. Zničíme jednu vrstvu, môže sa nám uľaviť a cítime sa lepšie. No po čase, akoby sme spadli do tej istej jamy znova. Veľmi pravdepodobne sa sebadeštrukčný program obnovil – alebo už je načase očistiť ďalšiu úroveň. Je to ako s cibuľou… postupne odbaľujeme vrstvu za vrstvou.

Preto som sa rozhodla pomôcť (nielen) svojim klientom, ale aj vám všetkým, ktorý chcete na sebe pracovať v čistení takýchto programov a pripravila som pre vás dva spôsoby, ako ich čistiť.
Prvým spôsobom je meditácia Rituál čistenia, ktorá už nejaký čas existuje a môžete si ju voľne stiahnuť na mojich stránkach.

A druhý dostupný spôsob je zriekanie sa takýchto programov. V poslednej dobe sa mi viac krát stalo, že som tento postup vysvetľovala klientom, tak som sa rozhodla, že ho spíšem podrobne do jedného uceleného článku – uľahčím tak prácu sebe (klientovi pošlem tento článok), a zároveň pomôžem aj vám ostatným. 🙂

Ako zistíte, že sebadeštrukčný program máte?

Myslím, že to nie je veľmi ťažké zistiť. Prejavy môžu byť napríklad takéto:
Cítite, že niečo nie je v poriadku. Aj keď robíte, čo len môžete, stále sa akoby točíte v jednom kole.
Opakujú sa vám rôzne nepríjemné životné situácie – či už vo vzťahoch, alebo v práci, alebo v súkromí.
• Otravujú vás opakovane určité myšlienky. Cítite vinu – obviňujete sa z niečoho. Alebo jednoducho súhlasíte s postojom: zaslúžim si za niečo trest.

Sebadeštrukčný program – postup čistenia

Ešte kým opíšem samotný postup, rada by som upozornila, že takto môžete čistiť aj kopec iných negatívnych presvedčení, ktoré ste si vytvorili buď sami, alebo ste im uverili, ak vám ich niekto často opakoval. Napríklad: Nestojíš za nič, Z teba nikdy nič nebude, Som nikto, Nezaslúžim si lásku / šťastie, Nie som dosť dobrá, … a ďalšie.

No takisto môžete takto čistiť aj strach, hnev, nenávisť, nízku sebahodnotu, alebo akúkoľvek negatívnu emóciu. Pokojne doleuvedenú metódu striedajte s meditáciou. A robte tak dovtedy, až budete cítiť, že je program vyčistený. Alebo vždy, keď máte pocit, že sa opäť niektorý z nich vrátil. Ja sama to robím dodnes podobne.

Zrieknutie sa

Začnite zriekaním sa samotného programu. Jednoduchou vetou: „Zriekam sa presvedčenia, že nie som dosť dobrá.“ „Zriekam sa svojho strachu (môžete ho aj bližšie špecifikovať, napr. zo šoférovania).“ Hovorte si to nahlas a pred zrkadlom. Vyslovujte jasne a zreteľne. Môžete si na hrdlo položiť aj ruku.

Čo cítite vo chvíli, keď tieto vety vyslovujete? Sledujte sa. Každý môže reagovať úplne inak. Čokoľvek cítite, je v poriadku. Opakujte to viac krát po sebe. Môže sa vám chcieť plakať – tak plačte. Môžete sa hnevať – dovoľte si hnevať sa, a vybite svoj hnev napríklad do vankúša. A dokonca veľa krát môžete cítiť aj odpor (nižšie popisujem aj to, ako sa zbaviť odporu).

Dovoľte si vyplaviť akúkoľvek emóciu, ktorú budete cítiť. Ak je to strach, dovoľte si báť sa. Prežite si ten strach. Dovoľte mu, aby vám na chvíľku zaplavil telo. A len to pozorujte. Uvedomte si, kde všade na cele ho cítite. Predýchajte ho a nechajte postupne uvoľniť zo svojho tela.

Každá emócia chce byť iba prijatá. Ak jej venujete svoju pozornosť, zoslabne, ba veľa krát úplne zmizne. Možno si uvedomíte, že tá konkrétna emócia súvisí s nejakým vašim zážitkom. Možno ešte z detstva. Niekto dokáže zachytiť aj zážitky z minulých životov. Opäť si len dovoľte precítiť emóciu – a môžete sa aj racionálne porozprávať. Buď sami so sebou 🙂 , alebo so svojou emóciou. Vysvetlite jej, že vtedy ste ešte napríklad boli malí a bolo v poriadku báť sa. No teraz vám už nič také nehrozí.

Sebadeštrukčný program a ochota zbaviť sa ho

Veľa krát sa stáva, že cítite odpor / neochotu – akoby ste sa nechceli zbaviť svojho programu. (Ak odpor necítite – môžete nasledujúci odsek preskočiť.)

Ak odpor cítite, zrejme nemáte ochotu sa súvisiaceho presvedčenia vzdať. Takže sa potrebujete zbaviť najprv svojej neochoty. Opäť jednoducho vyslovujte nahlas prehlásenie: „Zriekam sa svojho odporu zbaviť sa presvedčenia, že nie som dosť dobrá (doplňte si vlastné), alebo tohto vzorca… (doplňte o čo ide).“

Zopakujte to niekoľko krát a potom ho nahraďte pozitívnym tvrdením. Som ochotná zrieknuť sa (vzdať sa) presvedčenia, že nie som dosť dobrá (doplňte si vlastné).“ Alebo:Som ochotný vzdať sa kontroly.“ „Som pripravená vzdať sa programu sebatrestania.“

Keď už tam je ochota, môžete sa zrieknuť samotného vzorca, alebo presvedčenia (viď postup v kapitole Zrieknutie sa).

Potreba, ktorá spôsobila sebadeštrukčný program

Aby sme daný program, či presvedčenie zničili dôsledne, ešte sa potrebujeme zrieknuť aj dôvodov, prečo sme takýto program potrebovali, alebo prečo sme si ho vytvorili – pretože nič nie je náhoda. Takže sa podobne zriekneme aj našej potreby. Opäť spomínanou jednoduchou vetou: „Zriekam sa aj svojej potreby, prečo som verila, že nie som dosť dobrá.“ „Zriekam sa svojej potreby hnevať sa na seba.“ „Zriekam sa svojej potreby trestať sa.“

Zaplňte prázdne miesto

Ak cítite, že negatívny program, presvedčenie, či emócia je preč – super. Ste takmer na konci. 🙂 Ostáva jediná vec, nahradiť prázdne miesto pozitívnou emóciou, alebo presvedčením. Prípadne si môžete aj odpustiť.
„Som dosť dobrá. Viem, že som dosť dobrá.“ „Som odvážny.“ „Som spokojná a nad vecou.“ „Odpúšťam si svoje chyby.“ „Som k sebe láskavý, chovám sa k sebe s láskou.“

 

Sebadeštrukčný program dokáže život človeka vyslovene kváriť. Jednoduchý postup v tomto článku vám však zaručene pomôže – a využiť ho dokážete opakovane.

Ak by ste chceli o podobných postupoch vedieť viac, alebo cítite, že si váš problém vyžaduje proces odpustenia (sebe, či niekomu inému), ktoré je v týchto vzorcoch často kameňom úrazu, odporúčam vám načerpať ďalšiu inšpiráciu v mojom ebooku / audiobooku Ako sa mať rád.

S láskou,
Katka

Scroll to top