regresná terapia

Aký problém môže regresná terapia vyriešiť?

Regresná terapia môže vyriešiť, alebo aspoň zlepšiť takmer akýkoľvek problém. Podobne, ako pri terapii SRT, neexistuje problém, ktorý by sa nemohol pomocou regresie riešiť. Obe metódy skúmajú to isté, akurát každá iným spôsobom. Každý jeden „problém“, ktorý máme, či už je zdravotný, vzťahový alebo akýkoľvek iný, má niekde svoje korene - príčiny.

Regresná terapia / Regresia je práca klienta s jeho vlastným podvedomím, pričom terapeut je sprievodca pri tomto procese. V regresii sa dokážeme na príčiny problémov „rozpamätať“, pochopiť ich a rozpustiť ich. Tým prichádza k uvoľneniu aj v prítomnosti, na fyzickej úrovni, emocionálne, ale aj na úrovni duše. A my sa cítime šťastnejší a slobodnejší.

Niekoľko príkladov, čo je možné pomocou regresných terapií riešiť:

  • rôzne strachy (aj panické či neovládateľné),
  • depresie, úzkosti,
  • vzťahové problémy (či už v tomto období, alebo z minulosti),
  • problémy s vlastnou hodnotou, nedostatok sebavedomia,
  • zdravotné problémy,
  • privtelené duše a rôzne entity a mnoho ďalších.
Scroll to top