regresia 2

Je regresia hypnóza? Čo si klient pamätá z terapie?

Pamätá si úplne všetko, spomienky na stav v regresii sú aj neskôr značne živé. Regresná terapia / regresia nie je hypnózou, je to len zhováranie sa vo veľmi uvoľnenom stave, so zavretými očami. Cieľom je dostať sa k podvedomému prežívaniu, vzorcom, programom. Preto je ideálny meditačný stav – na zážitky z hlbokej minulosti, dokonca minulých životov, si spomenieme len pri skutočnom uvoľnení a odbúraní okolitých podnetov.

V priebehu regresie je úlohou terapeuta (teda mojou) viesť klienta a zaznamenávať, čo klient hovorí. Po skončení regresie mu poznámky odovzdám formou sumarizácie a zoznamu. Snažím sa pomôcť mu nájsť cestu a poukázať na jeho slabiny, alebo na oblasti v ktorých potrebuje zapracovať. Niektorí ľudia sa na mňa obrátia v snahe porozumieť, čo majú vo svojom živote zmeniť a ako. Následne absolvujú regresiu a odpoveďou sú im ich vlastné vety, ktoré v regresii povedali. Všetky odpovede totiž máme v sebe.

Scroll to top