Ho´oponopono

Ho´oponopono

(Od)pustite pomocou Techniky Ho´oponopono

Púšťanie, alebo odpúšťanie je neoddeliteľnou súčasťou mnohých terapeutických praxí, či učení. Regresia a SRT nie sú výnimkou. Existujú rôzne metódy; každý sme iný a na každého účinkuje niečo iné. Púšťanie podľa učenia Ho´oponopono je veľmi jednoduché a účinné. Preto ho rada zaraďujem do praxe a odporúčam aj svojim klientom.

Ho´oponopono je stará Havajská technika – rituál. Jeho pointou je uvedomenie si – a teda prijatie – úplnej stopercentnej zodpovednosti za seba, ale i za všetko, čo sa nám v živote stalo. Jeho súčasťou je aj následné opustenie negatívnych, bolestivých a nespracovaných emócií a programov.

Prečo Ho´oponopono funguje?

Podľa starých havajských obyvateľov (a ja sa s týmto názorom stotožňujem) problémy vznikajú z myšlienok, zaťažených bolestivými a nespracovanými emóciami, a spomienkami na minulosť. Ho´oponopono je spôsobom – nástrojom, ako nastúpiť na cestu vnútorného odpustenia a tým i opustenia toxických myšlienok, emócií, spomienok a energií, ktoré narušujú a poškodzujú náš život.

Pritom je Ho´oponopono veľmi jednoduchá technika. Nevyžaduje veľa učenia, či skúseností (zvládne ju naozaj každý) a napriek tomu je veľmi mocná. Prináša oslobodenie tela, duše a mysle. Uvoľňuje zlé – negatívne energie, spomienky, myšlienky a pocity. Odbúrava programy, ktoré držia telo v negatívnom nastavení, spôsobujú nerovnováhu a neskôr i ochorenia a rôzne ďalšie problémy.

V praxi metóda Ho´oponopono pomáha nám ľuďom k vytvoreniu nášho vnútorného šťastia, zlepšeniu vzťahov, uzdraveniu rôznych ochorení, či už na fyzickej úrovni, alebo na duševnej, či psychickej.

Ho´oponopono 3Rituál Ho´oponopono mi je veľmi blízky, pretože sa mi značne spája s učením SRT, ale aj technikami regresných terapií. Podľa Havajčanov totiž sme za seba plne zodpovední – za všetko, čo sa nám kedy v živote stalo. Za všetko, čo vo svojom živote máme, alebo nemáme. A ja tento princíp vnímam veľmi intenzívne.

Samozrejme, veľa z toho si urobíme podvedome – nevedomky.

  • Pretože jednáme na základe vzorcov, ktoré v sebe nosíme, často aj roky.
  • Pretože nemáme vyplavené a spracované rôzne traumy a emočne vypäté situácie ešte z detstva. Pretože sa obviňujeme a po obviňovaní zákonite prichádza potreba trestať sa.
  • Pretože sa na nás podpísali vrstvy výchovy alebo sociálnych a spoločenských noriem.

Kde je pointa? Ako si takéto vzorce a podvedomé programy vytvárame?

Podľa učenia SRT, ale i podľa Ho´oponopono sa naša myseľ skladá z troch častí – úrovní (troch rovín vedomia).

NADVEDOMIE

je našou duchovnou časťou, naším vnútorným svetlom, naším Vyšším Ja, Zdrojom v nás, Duchom svätým, našou vnútornou múdrosťou. Je to tá časť, ktorá všetko vie, je vždy dokonalá a hlavne vie, kým je.

VEDOMIE

programuje, používa 5 zmyslov, je objektívnej povahy, má rozlišovacie schopnosti, neustále sa mení, rozširuje, má schopnosť vnímať, učiť sa, má čiastočnú pamäť. Je to náš rozum, naše ego, náš intelekt a náš vykonávateľ slobodnej vôle. Vždy si môžeme slobodne vybrať, či budeme reagovať a zaplietať sa do problémov a situácií, alebo to pustíme a necháme riešenie na tej našej časti, ktorá vie všetko.

PODVEDOMIE

zaznamenáva, prehráva, je subjektívnej povahy, je sídlom emócií, nikdy nespí, je v kontakte s vedomím i nadvedomím, môže byť nástrojom Vyššieho Ja a tiež je to naša intuitívna časť.
Podvedomie potrebuje lásku, náklonnosť, smeje sa, plače, odráža sa v gestách nášho tela. Môžeme ho nazvať aj našou emocionálnou časťou – našim vnútorným dieťaťom.
Podvedomie nemyslí, je doménou mimovoľných telesných funkcií a návykov – riadi všetky funkcie a pochody v našom tele. Pociťuje bolesť, má úplnú pamäť a schopnosť vybaviť si všetko to, čo človek prežíva, keď je v tele – ukladá všetky naše spomienky. (Mimochodom, čistenie nežiaducich programov mysle pomocou SRT sa odohráva práve v podvedomí.)

V našom podvedomí sú uložené všetky naše spomienky, no i naše vzorce – programy, ktoré sa neustále opakujú a vytvárajú našu realitu. Akýkoľvek náš problém je vlastne spomienkou, ozvenou, opakovaním týchto programov.

Ho´oponopono 2My sami pritom máme stopercentnú zodpovednosť za všetko, čo sa odohráva v nás, ale aj mimo nás. Problém nie je v iných – vonkajších aspektoch, tie totiž iba odrážajú to, čo my vysielame. Vysielame to, čo je v nás. A preto potrebujeme zmeniť naše vnútro – to, čo my vysielame von. Okolie nám iba zrkadlí, čo všetko v sebe ešte nemáme doriešené – vyčistené.

Preto teda nie je vhodné hľadať príčiny vonku, ale v sebe vo vnútri.
Akonáhle negatívny program opustíme a zbavíme sa negatívnych myšlienok, spojíme sa sami so sebou.
Ak sa vo vnútri oslobodíme, bude sa to odzrkadľovať do celého nášho života – do našich vzťahov, do našej práce, úspešnosti, osobného života, zdravia.
Keď zistíme, kým sme, a budeme sami sebou, budeme tak aj v súlade so sebou a napokon aj s celým životom, či vonkajším svetom.

Akonáhle sa rozhodneme nejakú myšlienku, či negatívnu emóciu pustiť, dávame povolenie nadvedomiu (tej časti našej mysle, ktorá všetko vie; Bohu, Zdroju, Vesmíru…), aby vymazalo a vyčistilo všetky s tým spojené (negatívne) spomienky a programy.

Púšťanie je odovzdanie. Ak niečo odovzdáme, už by sme sa nemali snažiť sa tým ďalej zaoberať. Tiež by sme sa nemali obávať o to, ako to celé dopadne. Máme dôverovať, že život, alebo Boh, alebo Zdroj, či Láska všetko vyrieši v tú najlepšiu chvíľu a tým najlepším spôsobom.

Ideálne by sme mali ostať otvorení všetkým možnostiam a príležitostiam. Často príde také riešenie, aké by nás v živote nenapadlo. Možno doslova malý zázrak.

Raz sa mi napríklad pokazilo auto – neštartovalo. Problém bol v batérii. Auto som potrebovala vyriešiť ideálne ešte v ten deň, pretože na ďalší som niekam mala ísť. No aktuálny deň bol tak nabitý, že som sa skoro rozplakala, keď som si predstavila, že by som mala ísť do servisu (a hlavne ako, keď auto mi nejde) a vôbec to nejako riešiť. Vtedy som ešte pracovala v „klasickom zamestnaní“. Tak som odišla do práce pešo a v duchu som len to celé odovzdala – a poprosila o riešenie.

Ihneď po príchode do práce sa ma kolega pýta, čo sa stalo. Vysvetlila som mu, že mám problém s batériou a že netuším, ako to mám (čo najrýchlejšie) vyriešiť. A on na to, že má švagra v autoservise, že mu zavolá a vyrieši to za mňa! Že cestou z práce môžeme pre ňu skočiť, dovezie mi ju k bytu a nahodí ju aj do auta. Mala som chuť ho objať, 🙂  no ešte väčšiu vďaku som posielala „Hore“, že mi túto moju problematickú situáciu tak rýchlo vyriešili.

Ak sa zbavíme strachu, nedôvery a kontroly – čiže jednania na základe starých programov a presvedčení, prejavíme dôveru. Dokážeme vnímať náš vnútorný hlas, ktorý nás povedie. Uvidíme možnosti, ktoré dovtedy boli skryté. Zvyčajne sa problém vyrieši priam „zázračne“.

Púšťanie a odovzdávanie funguje ako účinný liek na väčšinu problémov a starostí. Zmyslom ale nie je čakať, až sa nám začne rútiť život. Najlepšie je zotrvávať v takomto stave vedomia čo najčastejšie, ideálne neustále. A k tomuto práve slúži metóda Ho´oponopono.

Ako Ho´oponopono funguje?

Aj keď metóda pôsobí veľmi jednoducho, ak ju budete praktizovať pravidelne, postupom času sa začnú odkrývať stále hlbšie a hlbšie roviny toho, čo sa počas púšťania odohráva. Ho´oponopono k púšťaniu používa tzv. slovné kľúče; vety, ktoré si dookola opakujeme. Tieto vety, alebo slová si môžeme opakovať v duchu, alebo nahlas.Ho´oponopono 5

Tým, že si ich opakujeme stále dookola, nedovolíme našej mysli myslieť na nič iné – zastavíme ju a sústredíme. Neostane v nej priestor pre iné myšlienky, starosti, alebo riešenia problému. Tým vystúpime z doterajšieho programu a dovolíme prúdu života, aby našiel najlepšie riešenie a dostal nás do dokonalej harmónie.

Tieto vety znejú takto:

JE MI TO ĽÚTO – MRZÍ MA TO

Týmito slovami dávame najavo, že si uvedomujeme svoju zodpovednosť a prijímame ju. Je to akoby precitnutie. Touto formuláciou berieme na seba zodpovednosť za všetko, čo sa nám v živote deje. Taktiež za všetky svoje myšlienky, slová i skutky a za vedomé i nevedomé ublíženia, či už voči iným, alebo aj voči sebe. No nerobíme zo seba vinníkov. Skôr ide o vystúpenie z role obete a prevzatie si svojej sily späť.

Nemusíme vyslovovať, čo všetko nám je ľúto, čo nás mrzí. Stačí, ak to máme v sebe vyjasnené vo vnútri. Napríklad za hnev, nenávisť, pohŕdanie, ľútosť, krivdu, žiarlivosť, pýchu, lakomosť, za pocity viny, odmietanie sa, negatívne emócie, zranenia, ktoré v sebe máme, atď.

Nemusíme sa ospravedlňovať osobe, ktorá nám ublížila (aj keď, v niektorých prípadoch to môže byť prospešné). Môžeme si predstaviť, že tieto slová hovoríme sami sebe – že sa ospravedlňujeme svojmu vnútornému dieťaťu, alebo niečomu väčšiemu (Bohu, životu, Vesmíru, Zdroju…).

ODPUSŤ MI / PROSÍM, ODPUSTI MI

Odpustenie smerujeme k sebe, alebo k niekomu okolo nás. Ide o PÚŠŤANIE negatívnych emócií a energií súvisiacich s konkrétnou traumou. Môžeme si v duchu tiež hovoriť: „Odpúšťam si, že niečo vo mne túto situáciu, alebo tento problém spôsobilo.“ Môžeme sa obracať aj k svojmu vnútornému dieťaťu, alebo k svojmu Vyššiemu Ja, k životu, Vesmíru, Bohu.

V skutočnosti nie sme za nič vinní. Ale v podvedomí, alebo i vedome v sebe pocity viny vytvárame. Najskôr sa môžeme vnímať ako obeť a vinu smerujeme von. Potom, keď si uvedomíme, že si to vlastne vytvárame sami, môžeme vinu obrátiť proti sebe.

Odpustenie nám teda pomáha sa týchto pocitov viny zbaviť. Je to vlastne púšťanie od seba. Dovoľujeme si (od)pustiť, že nejaká naša časť, myšlienka, alebo traumatická skúsenosť v nás vyvolala tento program.

ĎAKUJEM TI

Týmito slovami dávame najavo svoju dôveru. Odovzdávame náš problém, situáciu, negatívne myšlienky, alebo emócie nejakému Vyššiemu princípu na riešenie. Môžeme tiež dodať: „Púšťam to, odovzdávam a dôverujem. Ďakujem.“ Tieto slová by sme mali vyslovovať so srdcom hlboko naplneným dôverou a vďačnosťou za možnosť nadobudnúť stratenú rovnováhu. Ďakujeme za všetko dobré, ale aj to zdanlivo zlé – pretože každý problém je zároveň príležitosť.

Dostávame sa tak do úplného kľudu, pokoja a dôvery. Zároveň sa vzdávame kontroly (s čím má veľmi veľa ľudí problém) a očakávaní. V tomto stave (k) nám potom môžu prísť riešenia, inšpirácia z Vyššieho vedomia. Niečo nám môže napadnúť, alebo niečo povieme, či začujeme. Zrazu príde ten „Aha moment!“. Začne sa odkrývať pochopenie, poznanie a múdrosť. Nadobudneme dôveru, že všetko príde vždy v správny čas. A tak to aj je.

Ďakujeme, pretože vieme, že všetko je vyriešené tým najlepším spôsobom.

MILUJEM ŤA

Slová „milujem ťa“ nás nalaďujú na večnú lásku. Po vyslovení smerujeme tieto slová s hlbokým pocitom lásky do svojho srdca a potom zo srdca smerom do hlavy. Je to vnútorná komunikácia so svojím Vyšším Ja a so Zdrojom, Bohom. Môžeme ich tiež smerovať k svojmu vnútornému dieťaťu.

Milujeme život, Zdroj, Boha a tým i samého seba, svoje vnútorné dieťa. V stave vďačnosti a lásky je automaticky prítomné aj prijatie, odovzdanie a dôvera.


Nie je potrebné čakať na použitie tejto metódy, až kým budete mať skutočné problémy. Môžete púšťať a odovzdávať aj bežné zážitky zo dňa a naladiť sa na Božskú vďačnosť a lásku. Neznamená to, že všetky vaše problémy zmiznú ako mávnutím čarovného prútika. Skôr budete zrazu nachádzať rovnováhu a cestu k riešeniam. Z problémov sa stanú príležitosti, ako rásť.

Vyskúšajte Ho´oponopono na vlastnej koži a zažijete to sami. Ak sa rozhodnete túto metódu vyskúšať, vyslovujte slová vedome a úprimne. Niekedy pocítite zmenu už po pár dňoch. Inokedy, najmä ak ide o hlbší problém, je potrebné dať tomu čas – pár týždňov.

A teraz darček pre vás: 🙂

Aby som vám pomohla Ho ´oponopono skutočne vykonávať, nahrala som tieto slová – vety do jednoduchej vedenej meditácie. Môžete si ju stiahnuť úplne zdarma na mojich stránkach.

Chcem si stiahnuť meditáciu Ho´oponopono.

S láskou,
Katka

 

PS: Nezabudnite, že tvorím pre vás. 🙂 Ak máte nejaký tip na tému, o ktorej by ste si radi niečo prečítali, pošlite mi ju mailom na katka@regresky.sk alebo cez správu na facebooku či instagrame.

Scroll to top