Open post
regresia rozhovor

Čo je regresia?

Regresná terapia / regresia

je hlbinná analytická terapia, ktorá sa veľmi vhodne dopĺňa s SRT. Rovnako totiž hľadá odpovede na otázky, kde, kedy a za akých okolností vznikli určité traumy, programy, bloky či presvedčenia.

Na rozdiel od SRT regresná terapia / regresia zahŕňa aj intenzívne prežívanie klienta, čo je niekedy pre plné pochopenie súvislostí a uvoľnenie blokov dôležité. Netreba sa však obávať, hĺbku a intenzitu prežitkov si reálne reguluje každý sám – zvyknem ľuďom vysvetľovať, že ich vlastné podvedomie ich nikdy „nepustí“ k prežitkom, ktoré by psychika nebola pripravená spracovať.

Open post
regresia - koľko terapií

Koľko terapií musím absolvovať?

Je to veľmi individuálne. Pochopenie a vyčistenie ešte neznamená, že zvyk nie je železná košeľa. Už len púhy návrat do podobných situácií, či prostredia v človeku prirodzene vyvoláva tendenciu vracať sa do zažitých postupov, do starých koľají.

Práca na sebe sa nedá preskočiť, často trvá mesiace či roky, kým sa ľudia do svojich problémov dostali. Je iluzórne čakať, že cestu k uzdraveniu absolvujú jedným sedením. Čo ale neznamená, že výsledky nemôžu byť markantné – cieľavedomý a otvorený človek môže po jedinej terapii nastúpiť na tú svoju správnu cestu, na ktorej viac pomoc terapeuta už nebude potrebovať.

Open post
regresia - minulé životy

Čo ak neverím na minulé životy?

Je úplne jedno, či veríte, alebo neveríte v minulé životy. Ide len o interpretáciu toho, čo ľudia počas regresie zažívajú. Rovnako dobre môže ísť o úplne vykonštruované, snové prežitky, ktoré sa nikdy nestali. Alebo, ak veríte v univerzálnu pamäť ľudstva, môže ísť o náhľady do zážitkov, ktoré zažili iní ľudia.

Podstatné je, že sú to prežitky, ktoré v uvoľnenom stave „prehráva“ vaše podvedomie do vášho vedomia. Vašou úlohou je pozorovať ich, primerane, ak je to pre vás prirodzené, ich „opätovne“ prežiť a na základe prežitku či ich pozorovania dospieť k odpovediam, ktoré vo vedomej prítomnosti nenachádzate.

Uvoľnenie a spracovanie emócií pri regresiách má často veľmi blahodarné, liečivé účinky na prítomný život. To, čo v prítomnosti zažívame, totiž často býva projekciou, prenesenou emóciou, ktorá má korene a príčiny v úplne iných, minulých či dokonca domnelých situáciách. Podstatné je, čo nám ktorá „spomienka“ asociuje a teda aké si máme z toho zobrať ponaučenie do prítomnosti. Ak sa emócia spracuje v regresii, v prítomnom živote sa udeje podobný proces – a mnohé, čo nás predtým trápilo, viac nemá tak výrazný dosah

Open post
regresia 2

Je regresia hypnóza? Čo si klient pamätá z terapie?

Pamätá si úplne všetko, spomienky na stav v regresii sú aj neskôr značne živé. Regresná terapia / regresia nie je hypnózou, je to len zhováranie sa vo veľmi uvoľnenom stave, so zavretými očami. Cieľom je dostať sa k podvedomému prežívaniu, vzorcom, programom. Preto je ideálny meditačný stav – na zážitky z hlbokej minulosti, dokonca minulých životov, si spomenieme len pri skutočnom uvoľnení a odbúraní okolitých podnetov.

V priebehu regresie je úlohou terapeuta (teda mojou) viesť klienta a zaznamenávať, čo klient hovorí. Po skončení regresie mu poznámky odovzdám formou sumarizácie a zoznamu. Snažím sa pomôcť mu nájsť cestu a poukázať na jeho slabiny, alebo na oblasti v ktorých potrebuje zapracovať. Niektorí ľudia sa na mňa obrátia v snahe porozumieť, čo majú vo svojom živote zmeniť a ako. Následne absolvujú regresiu a odpoveďou sú im ich vlastné vety, ktoré v regresii povedali. Všetky odpovede totiž máme v sebe.

Open post
regresná terapia

Aký priebeh má regresná terapia?

Na úvod je dôležitý rozhovor, v ktorom si spoločne určíme dôvody, prečo vlastne klient chce regresiu absolvovať. Atmosféra pohody a dôvery je dôležitá, klient sa potrebuje uvoľniť. Pýtam sa na mnoho detailov, aby som neskôr mohla klienta pri regresii lepšie sprevádzať a pomáhať mu porozumieť, prečo sa mu vynorili práve tie zážitky, ktoré popisuje.

Po úvodnom rozhovore navodím klienta do meditačného, uvoľneného stavu, obvykle v pohodlnej polohe (je dôležitá, zrejme v nej zotrvá i viac ako hodinu). Klient ostáva stále pri vedomí, no pri dostatočnom uvoľnení sa dostáva do stavu podobnému bdelému sneniu. Niektorí klienti majú skôr vizuálne zážitky, iní hovoria o tom, že vnímajú, nevedia ani presne ako, že sa nachádzajú vnútri istých situácií, vnútri zážitkov, ktoré sa javia ako spomienky. Mojou úlohou je udržať klienta v hladine, kedy vníma sled týchto situácií a pomôcť mu interpretovať, čo vidí a čo mu to zrkadlí v prítomnosti. Klient si na všetko prichádza viac-menej sám, mojou úlohou je podnecovať ho v priebehu jeho rozprávania, aby hľadal súvislosti a skúmal, ako to, čo zažíva, súvisí s tým, kvôli čomu ma navštívil.

Open post
regresná terapia

Aký problém môže regresná terapia vyriešiť?

Regresná terapia môže vyriešiť, alebo aspoň zlepšiť takmer akýkoľvek problém. Podobne, ako pri terapii SRT, neexistuje problém, ktorý by sa nemohol pomocou regresie riešiť. Obe metódy skúmajú to isté, akurát každá iným spôsobom. Každý jeden „problém“, ktorý máme, či už je zdravotný, vzťahový alebo akýkoľvek iný, má niekde svoje korene - príčiny.

Regresná terapia / Regresia je práca klienta s jeho vlastným podvedomím, pričom terapeut je sprievodca pri tomto procese. V regresii sa dokážeme na príčiny problémov „rozpamätať“, pochopiť ich a rozpustiť ich. Tým prichádza k uvoľneniu aj v prítomnosti, na fyzickej úrovni, emocionálne, ale aj na úrovni duše. A my sa cítime šťastnejší a slobodnejší.

Niekoľko príkladov, čo je možné pomocou regresných terapií riešiť:

  • rôzne strachy (aj panické či neovládateľné),
  • depresie, úzkosti,
  • vzťahové problémy (či už v tomto období, alebo z minulosti),
  • problémy s vlastnou hodnotou, nedostatok sebavedomia,
  • zdravotné problémy,
  • privtelené duše a rôzne entity a mnoho ďalších.
Scroll to top