Open post
SRT 3

Aký priebeh má terapia SRT?

SRT je metóda, pri ktorej identifikujeme a čistíme rôzne programy a negatívne vzorce v podvedomí. Kladieme jednoduché otázky a prostredníctvom kyvadla zachycujeme tzv. ideomotorickú reakciu prstov alebo ruky človeka na kladené otázky. Keďže jeho reakcie, prenášané na kyvadlo, sú podvedomé, dostávame sa k hlboko zakoreneným presvedčeniam, odpovediam a programom. Následne tie, ktoré majú negatívny vplyv na jeho život či prežívanie, vieme pomocou komunikácie s jeho Vyšším Ja odstrániť a nahradiť pozitívnymi. Práve preto, že SRT funguje takto, je možné ho vykonávať na diaľku.

Open post
SRT 4

Ako klient prežíva terapiu SRT?

Pocity klientov pri SRT terapii sú veľmi individuálne, niekto cíti úľavu už počas vykonávania terapie, iný má pocit, že sa jeho problém už rieši. Niektorých ľudí po terapii rozbolí hlava, najmä keď si v správe z čistenia, ktorú následne obdržia, prečítajú odpovede, s ktorými vnútorne zápasia alebo majú strachy. Terapeut je len mediátor. Reálne pracuje terapeutovo Vyššie Ja s klientovým Vyšším Ja a neurobia nič, o čo ich nepožiada alebo čo by mohlo klientovi ublížiť. Vo všeobecnosti platí, že každé jedno čistenie prináša porozumenie problému či aspoň úľavu, často až na fyzickej úrovni.

Open post
Vyššie ja

Čo je to Vyššie Ja?

Vyššie Ja (VJA) predstavuje súbor duchovných bytostí s vyššou úrovňou vedomia, ktoré stoja vo vzťahu k človeku ako vnútorný duchovný sprievodca, poradca a učiteľ. Sú to duše, ktoré prešli mnohými fyzickými inkarnáciami. Tieto duše pracujú vo vyšších dimenziách, kde čas, tak ako ho poznáme, neexistuje a preto môžu pracovať s energiami vytvorenými v našich minulých, paralelných i budúcich životoch.  V týchto dimenziách nie je ego, negatívny princíp, ktorý vlastní každý inkarnovaný človek. Neustále nás testujú, ako ďaleko sme v našom chápaní seba samých a nakoľko sami aktívne vytvárame negatívne energie, ktoré sa zvonka prezentujú ako strach, hnev, rozčúlenie, nenávisť, závisť, odsudzovanie a podobne.

Každý človek má svoje Vyššie Ja. Počet bytostí vo VJA nie je pevne stanovený. VJA sa nám snaží pomáhať. Tichým, vnútorným hlasom intuície sa nás snaží viesť po správnej ceste v našej inkarnácii. Priamo však VJA pomáha človeku, iba ak o to požiada. Je to preto, aby sa človeku zachovala možnosť slobodnej voľby v akejkoľvek situácii. VJA nikdy nepotláča slobodnú vôľu klientovej duše. Navyše nato, aby človek Vyššiemu Ja rozumel – požiadal o pomoc, musí byť na to pripravený. To práve vyjadruje vôľou – áno, chcem.

Posts navigation

1 2 3 4
Scroll to top