„Múdry, kto rozumie iným, osvietený, kto rozumie sebe …“

/Lao-c´/

Regresky
Regresky

KATARÍNA JAROMBEKOVÁ – TERAPEUTKA SRT A REGRESNÁ TERAPEUTKA

Katka sa duchovným metódam a duchovnu vôbec venuje viac než 10 rokov. Metódu Spiritual Response Therapy sa naučila u certifikovanej lektorky SRT Kamily Kvasnicovej v roku 2011 a odvtedy ju denne využíva vo svojom vlastnom živote i pre pomoc iným ľuďom. Okrem SRT pravidelne medituje a ovláda tiež Silvovu metódu. Terapie SRT často kombinuje s regresnou terapiou, ktorú ovláda rovnako na základe certifikovaného kurzu u lektorky Ester Davidovej. SRT praktizuje v domácom i pracovnom prostredí, prostredníctvom osobných konzultácií aj na diaľku. Regresné terapie spravidla vykonáva v tichom, neutrálnom prostredí po dohode s klientom. Väčšina klientov za ňou prichádza na základe odporučenia tých predchádzajúcich.

Regresky

„Všetky odpovede máš v sebe.“

(neznámy autor)

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

k SRT

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

k regresii

Scroll to top