Open post

Koľko terapií musím absolvovať ?

Je to veľmi individuálne. Pochopenie a vyčistenie ešte neznamená, že zvyk nie je železná košeľa. Už len púhy návrat do podobných situácií, či prostredia v človeku prirodzene vyvoláva tendenciu vracať sa do zažitých postupov, do starých koľají. Práca na sebe sa nedá preskočiť, často trvá mesiace či roky, kým sa ľudia do svojich problémov dostali. Je iluzórne čakať, že cestu k uzdraveniu absolvujú jedným sedením. Čo ale neznamená, že výsledky nemôžu byť markantné – cieľavedomý a otvorený človek môže po jedinej terapii nastúpiť na tú svoju správnu cestu, na ktorej viac pomoc terapeuta už nebude potrebovať.

Open post

Čo ak neverím na minulé životy ?

Je to úplne jedno. Ide len o interpretáciu toho, čo ľudia počas regresie zažívajú. Rovnako dobre môže ísť o úplne vykonštruované, snové prežitky, ktoré sa nikdy nestali. Alebo, ak veríte v univerzálnu pamäť ľudstva, môže ísť o náhľady do zážitkov, ktoré zažili iní ľudia.

Podstatné je, že sú to prežitky, ktoré v uvoľnenom stave „prehráva“ vaše podvedomie do vášho vedomia. Vašou úlohou je pozorovať ich, primerane, ak je to pre vás prirodzené, ich „opätovne“ prežiť a na základe prežitku či ich pozorovania dospieť k odpovediam, ktoré vo vedomej prítomnosti nenachádzate. Uvoľnenie a spracovanie emócií pri regresiách má často veľmi blahodarné, liečivé účinky na prítomný život. To, čo v prítomnosti zažívame, totiž často býva projekciou, prenesenou emóciou, ktorá má korene a príčiny v úplne iných, minulých či dokonca domnelých situáciách. Podstatné je, čo nám ktorá „spomienka“ asociuje a teda aké si máme z toho zobrať ponaučenie do prítomnosti. Ak sa emócia spracuje v regresii, v prítomnom živote sa udeje podobný proces – a mnohé, čo nás predtým trápilo, viac nemá tak výrazný dosah

Open post

Je pri regresii klient v hypnotickom stave ? Čo si pamätá z terapie ?

Pamätá si úplne všetko, spomienky na stav v regresii sú aj neskôr značne živé. Regresia nie je hypnózou, je to len zhováranie sa vo veľmi uvoľnenom stave, so zavretými očami. Cieľom je dostať sa k podvedomému prežívaniu, vzorcom, programom. Preto je ideálny meditačný stav – na zážitky z hlbokej minulosti, dokonca minulých životov, si spomenieme len pri skutočnom uvoľnení a odbúraní okolitých podnetov.

V priebehu regresie je úlohou terapeuta (teda mojou) viesť klienta a zaznamenávať, čo klient hovorí. Po skončení regresie mu poznámky odovzdám formou sumarizácie a zoznamu. Snažím sa pomôcť mu nájsť cestu a poukázať na jeho slabiny, alebo na oblasti v ktorých potrebuje zapracovať. Niektorí ľudia sa na mňa obrátia v snahe porozumieť, čo majú vo svojom živote zmeniť a ako. Následne absolvujú regresiu a odpoveďou sú im ich vlastné vety, ktoré v regresii povedali. Všetky odpovede totiž máme v sebe.

Open post

Aký priebeh má regresná terapia ?

Na úvod je dôležitý rozhovor, v ktorom si spoločne určíme dôvody, prečo vlastne klient chce regresiu absolvovať. Atmosféra pohody a dôvery je dôležitá, klient sa potrebuje uvoľniť. Pýtam sa na mnoho detailov, aby som neskôr mohla klienta pri regresii lepšie sprevádzať a pomáhať mu porozumieť, prečo sa mu vynorili práve tie zážitky, ktoré popisuje.
Po úvodnom rozhovore navodím klienta do meditačného, uvoľneného stavu, obvykle v pohodlnej polohe (je dôležitá, zrejme v nej zotrvá i viac ako hodinu). Klient ostáva stále pri vedomí, no pri dostatočnom uvoľnení sa dostáva do stavu podobnému bdelému sneniu. Niektorí klienti majú skôr vizuálne zážitky, iní hovoria o tom, že vnímajú, nevedia ani presne ako, že sa nachádzajú vnútri istých situácií, vnútri zážitkov, ktoré sa javia ako spomienky. Mojou úlohou je udržať klienta v hladine, kedy vníma sled týchto situácií a pomôcť mu interpretovať, čo vidí a čo mu to zrkadlí v prítomnosti. Klient si na všetko prichádza viac-menej sám, mojou úlohou je podnecovať ho v priebehu jeho rozprávania, aby hľadal súvislosti a skúmal, ako to, čo zažíva, súvisí s tým, kvôli čomu ma navštívil.

Open post

Čo je možné pomocou SRT riešiť ?

Podobne, ako pri regresnej terapii, neexistuje problém, ktorý by sa nemohol pomocou SRT riešiť. Obe metódy skúmajú to isté, akurát každá iným spôsobom. Každý jeden „problém“, ktorý máme, či už je zdravotný, vzťahový alebo akýkoľvek iný, má niekde svoje korene - príčiny.

SRT je práca s Duchom a na úrovni duše. Pri SRT klient ani nemusí vedieť, o aký koreň či príčinu išlo (aj keď to často odhalíme), podstatné je, že negatívny program či blok je nahradený pozitívnym, alebo odblokovaný.  Tým prichádza k uvoľneniu v prítomnosti, na fyzickej úrovni, emocionálne, ale aj na úrovni duše. To je aj dôvod, prečo je možné SRT vykonávať na diaľku, bez fyzickej prítomnosti klienta.

Niekoľko príkladov, čo je možné pomocou SRT riešiť:

 • disharmonické energie, ktoré pochádzajú z traumatizujúcich zážitkov (traumy z detstva, ale i z minulých existencií), rôzne nedoriešené emócie
 • nevysvetliteľný strach, fóbie, stavy úzkosti
 • nespavosť
 • problémy s učením, stresom voči škole či konkrétnemu predmetu
 • nízke sebavedomie
 • depresia
 • nedostatok energie
 • medziľudské vzťahy – rodinné, partnerské, pracovné
 • trápenia súvisiace s rozchodom, odlúčením, stratou zamestnania
 • problémy s prosperitou, chýbajúci pocit hojnosti a vnútornej rovnováhy
 • negatívne programy vo vedomí, podvedomí, duši i tele
 • prekliatia, prísahy, sľuby i z minulých životov
 • duchovné parazity, diskarnáty a ďalšie entity
 • vyčistenie predmetov, domov, bytov, rastlín a zvierat od negatívnych energií
 • odblokovať programy, ktoré bránia liečeniu na fyzickej úrovni
 • oslobodenie duše
Open post

Čo je možné pomocou regresie riešiť ?

Podobne, ako pri terapii SRT, neexistuje problém, ktorý by sa nemohol pomocou regresie riešiť. Obe metódy skúmajú to isté, akurát každá iným spôsobom. Každý jeden „problém“, ktorý máme, či už je zdravotný, vzťahový alebo akýkoľvek iný, má niekde svoje korene - príčiny.

Regresia je práca klienta s jeho vlastným podvedomím, pričom terapeut je sprievodca pri tomto procese. V regresii sa dokážeme na príčiny problémov „rozpamätať“, pochopiť ich a rozpustiť ich. Tým prichádza k uvoľneniu aj v prítomnosti, na fyzickej úrovni, emocionálne, ale aj na úrovni duše. A my sa cítime šťastnejší a slobodnejší.

Niekoľko príkladov, čo je možné pomocou regresných terapií riešiť:

 • rôzne strachy (aj panické či neovládateľné),
 • depresie, úzkosti,
 • vzťahové problémy (či už v tomto období, alebo z minulosti),
 • problémy s vlastnou hodnotou, nedostatok sebavedomia,
 • zdravotné problémy,
 • privtelené duše a rôzne entity a mnoho ďalších.
Open post

Aký priebeh má terapia SRT ?

SRT je metóda, pri ktorej identifikujeme a čistíme rôzne programy a negatívne vzorce v podvedomí. Kladieme jednoduché otázky a prostredníctvom kyvadla zachycujeme tzv. ideomotorickú reakciu prstov alebo ruky človeka na kladené otázky. Keďže jeho reakcie, prenášané na kyvadlo, sú podvedomé, dostávame sa k hlboko zakoreneným presvedčeniam, odpovediam a programom. Následne tie, ktoré majú negatívny vplyv na jeho život či prežívanie, vieme pomocou komunikácie s jeho Vyšším Ja odstrániť a nahradiť pozitívnymi.

Open post

Ako klient prežíva terapiu SRT ?

Pocity klientov sú veľmi individuálne, niekto cíti úľavu už počas terapie, iný má pocit, že sa jeho problém už rieši. Niektorých ľudí rozbolí hlava, najmä keď počujú odpovede, s ktorými vnútorne zápasia alebo majú strachy. Terapeut je len mediátor. Reálne pracuje terapeutovo Vyššie Ja s klientovým Vyšším Ja a neurobia nič, o čo ich nepožiada alebo čo by mohlo klientovi ublížiť. Vo všeobecnosti platí, že každé jedno sedenie prináša porozumenie problému či aspoň úľavu, často až na fyzickej úrovni.

Open post

Čo je to Vyššie Ja ?

Vyššie Ja (VJA) predstavuje súbor duchovných bytostí s vyššou úrovňou vedomia, ktoré stoja vo vzťahu k človeku ako vnútorný duchovný sprievodca, poradca a učiteľ. Sú to duše, ktoré prešli mnohými fyzickými inkarnáciami. Tieto duše pracujú vo vyšších dimenziách, kde čas, tak ako ho poznáme, neexistuje a preto môžu pracovať s energiami vytvorenými v našich minulých, paralelných i budúcich životoch.  V týchto dimenziách nie je ego, negatívny princíp, ktorý vlastní každý inkarnovaný človek. Neustále nás testujú, ako ďaleko sme v našom chápaní seba samých a nakoľko sami aktívne vytvárame negatívne energie, ktoré sa zvonka prezentujú ako strach, hnev, rozčúlenie, nenávisť, závisť, odsudzovanie a podobne.

Každý človek má svoje Vyššie Ja. Počet bytostí vo VJA nie je pevne stanovený. VJA sa nám snaží pomáhať. Tichým, vnútorným hlasom intuície sa nás snaží viesť po správnej ceste v našej inkarnácii. Priamo však VJA pomáha človeku, iba ak o to požiada. Je to preto, aby sa človeku zachovala možnosť slobodnej voľby v akejkoľvek situácii. VJA nikdy nepotláča slobodnú vôľu klientovej duše. Navyše nato, aby človek Vyššiemu Ja rozumel – požiadal o pomoc, musí byť na to pripravený. To práve vyjadruje vôľou – áno, chcem.

Scroll to top